Publication Origin : Ankara

jump to filter-options
  • Title page
    Atatürk, Mustafa Kemal ; Türkei / Basın-Yayın Genel Müdürlüğü
    Ankara : Hrt. Gn. M[ü]d.[ür]lüğü Matbaası, 1972